Kontakty

Sídlo společnosti:
V Zídkách 450, 280 0 Kolín II
telefon: +420 321 714 159

mail: archa@archa.eu

IČO: 25638262
DIČ: CZ 25638262
Bank. spojení  :    ČS, a.s.Kolín
Číslo  účtu       :  420410399/0800

Ing. Vít Kosina
předseda představenstva  
e-mail: kosina@archa.eu