Kontakty

Sídlo společnosti:
Žižkova 250, 280 12 Kolín IV
telefon: +420 321 714 159
fax: +420 321 714 250

mail: archa@archa.eu

IČO: 25638262
DIČ: CZ 25638262
Bank. spojení  :    ČS, a.s.Kolín
Číslo  účtu       :  420410399/0800

Ing. Vít Kosina
předseda představenstva  
e-mail: kosina@archa.eu   GSM +420 602 203 686