Profil společnosti

Akciová společnost ARCHA inženýrská agentura vznikla v roce 1998 transformací ze stejnojmenné fyzické osoby a navázala tím na předchozí činnost, zahájenou v roce 1990.

Od založení společnosti je hlavním předmětem její činnosti především komplexní příprava a řízení investiční výstavby.

Významné postavení si společnost vytvořila v oboru obnovy historických památkových objektů. Od založení do současnosti se podílela na desítkách stavebních akcí v tomto náročném sektoru. Vysoká odbornost a mnohaleté zkušenosti pomáhají investorům i památkářům při nalezení vzájemného kompromisu.

V uplynulých letech se společnost věnovala rozvoji průmyslových zón, vyhledávání a posuzování budoucích zastavitelných území a jejich inženýrské přípravě. Díky těmto aktivitám došlo v řadě měst k významnému rozšíření podnikatelských aktivit zejména zahraničních investorů. Výstavba průmyslových podniků se soustředí nejen na dříve nezastavěné plochy ale i na území, zdevastovaná předchozí neekologickou výrobou. I v této oblasti se společnost ARCHA významně profiluje.

Stranou pozornosti nezůstává ani bytová a občanská výstavba. Zkušenosti našich odborníků byly využity při přípravě a realizaci bytových komplexů, obytných areálů, nákupních center i vzdělávacích zařízení.

Mezi nejnáročnější stavby posledních let z pohledu projektové a inženýrské přípravy patří výstavba obnovitelných zdrojů energie. Společnost se změřila na využití energie větru a vody, kde spolupracuje s významnými investory v oboru.

Krédem společnosti je zajistit pro své obchodní partnery komplexní služby na nejvyšší odborné úrovni.