Projektová činnost

Naše firma nabízí investorům komplexní služby v projektové činnosti v oblasti občanské, bytové a průmyslové výstavby, a v oblasti výstavby obnovitelných zdrojů energie.

Pro projekty zajišťuje vypracování dokumentace ve všech základních stupních a v případě potřeby i ostatní služby dle požadavků zákazníka.

Všechny projekty jsou zpracovávány digitálně ve speciálních grafických programech, které umožňují pružnou spolupráci s klientem.

Standardem je vysoká odbornost projektantů a plná garance dodržení všech předpisů, vyhlášek a norem, které se vztahují k návrhu staveb. Vedoucí projektů jsou autorizovanými architekty a inženýry tak, jak je požadováno stavebním zákonem a navazujícími předpisy. Projekty jsou zpracovávány v souladu se systémem řízení kvality ISO 9001, který je ve společnosti zaveden od roku 2001. 

Naše projekční činnost zahrnuje :